Gratis Verzekeringsinformatie

Alles over verzekeringen duidelijk uitgelegd

Informatie dekking personen door de AVP aansprakelijkheidsverzekering

Wie zijn verzekerd door de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?

Volwassenen dienen een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Door te kiezen voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking is ook de partner meeverzekerd. Minderjarige kinderen zijn dan meeverzekerd, ook al wonen ze niet thuis. Meerderjarige kinderen zijn meeverzekerd zolang ze thuis wonen, maar ook als ze elders wonen en student zijn.

Huisdieren vallen tevens onder de dekking van de AVP aansprakelijkheidsverzekering. Ook inwonende ouders, schoonouders en grootouders maken deel uit van de gezinsdekking. Dit geldt zelfs voor logés.

Voor de gezinsdekking wordt een vast premiebedrag berekend. Daarbij maakt het niet uit hoeveel kinderen, huisdieren, huizen e.d. u  bezit.

>>> TIP: Goede aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren