Gratis Verzekeringsinformatie

Alles over verzekeringen duidelijk uitgelegd

Doelgroep zorgverzekeringen

De meeste zorgverzekeringen zijn algemene zorgverzekeringen of gezinsverzekeringen. Ze zijn voor wat betreft hun dekkingen afgestemd op de gemiddelde Nederlander. Hun dekking is optimaal voor gezinnen of alleenstaanden boven de 30. Daarnaast zijn er echter ook zorgverzekeringen die zich richten op een kleinere groep mensen. Met een dekking die daarop is afstemd. De prijs / kwaliteit verhouding voor zo'n specifieke doelgroep zorgverzekering kan veel beter zijn voor een individueel persoon. Want wat heeft een jongere aan een verzekering die hem extra dekkingen biedt op het gebied van ouderdomskwalen. Die jongere heeft dan liever extra korting of een dekking die wel bij zijn leeftijd aansluit.

Zo zijn er diverse doelgroep zorgverzekeringen. Denk daarbij aan:

  • Zorgverzekeringen voor jongeren
  • Zorgverzekeringen voor ouderen
  • Zorgverzekeringen voor vrouwen
  • Zorgverzekeringen voor christenen
  • Zorgverzekeringen voor ZZP
  • Regionale zorgverzekeringen


Op de website Zorgverzekeringsinformatie lees je alles over de doelgroep zorgverzekeringen. Je kunt daar zien wat de beste zorgverzekeringen per doelgroep zijn, wat deze specifieke zorgverzekeringen kosten en wat ze dekken.