Gratis Verzekeringsinformatie

Alles over verzekeringen duidelijk uitgelegd

Informatie schade gedekt door de AVP aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is een verzekering die voor iedereen verstandig is om af te sluiten. Een AVP aansprakelijkheidverzekering dekt namelijk de schade die u (of een gezinslid of huisdier) per ongeluk iemand toebrengt. 

Wat dekt de AVP aansprakelijkheidsverzekering?

Voorbeelden van dekking door een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren:

  • Uw kind stoot bij de Blokker het schap met serviesgoed om. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade.
  • U rijdt op de fiets een voetganger aan die daardoor in het ziekenhuis beland. De kosten worden vergoed door de aansprakelijkheidsverekering.
  • Uw kat breekt bij de buren in en beschadigt daar de gordijnen. Uw AVP aansprakelijkheidsverzekering moet betalen.

Dit zijn maar drie voorbeelden, maar zo zijn er duizenden te verzinnen. In principe dekken AVP aansprakelijkheidsverzekeringen alle schade die u anderen toebrengt zolang deze niet in de polis zijn uitgesloten. Ongelukken die u met de auto veroorzaakt worden echter niet gedekt door de AVP aansprakelijkheidsverzekering. Hier is de (wettelijke verplichte) WA autoverzekering voor bedoeld.

De verzekeraar vergoed de schades als u wettelijk aansprakelijk bent voor de toegebrachte schade. U kunt er dus geen aanspraak op maken als u zich slechts schuldig voelt en daarom iemand een vergoeding wil betalen.

Schade die opzettelijk wordt toegebracht (bijvoorbeeld vandalisme) wordt nooit vergoed door de AVP aansprakelijkheidsverzekering.

>>> TIP: Goede aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren