Gratis Verzekeringsinformatie

Alles over verzekeringen duidelijk uitgelegd

Informatie caravanverzekering

Met een caravanverzekering verzekert u uw caravan tegen schade. Een caravanverzekering heeft zowel kenmerken van een woonverzekering als van een autoverzekering. Indien u op de weg een ongeluk veroorzaakt met uw caravan dekt de WA autoverzekering de schade die u een ander toebrengt. Veroorzaakt de caravan los van de auto een schade (bijvoorbeeld doordat hij omvalt of wegrijdt) dan dekt uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering de schade.

Maar als u zelf schade aan uw caravan oploopt (op weg of op de camping) dan dekken deze verzekeringen de schade niet. Dan is er een aparte verzekering voor de caravan nodig

Wat dekt een caravanverzekering?
Wat verzekert een caravanverzekering? Dat verschilt per verzekeraar, maar dit is de standaard dekking die meestal geboden wordt:

  • Schade door brand, ontploffing, kortsluiting en storm.
  • Schade door diefstal en inbraak.
  • Bergen, opruimen, bewaken en transporteren van de caravan na schade.
  • Kosten van het opnieuw plaatsen en aansluiten van de caravan na schade.
  • Meestal: Schade aan de inventaris
  • Meestal: rechtsbijstand

Meer informatie
Wij bieden hier nog veel meer informatie aan met betrekking tot caravanverzekeringen. Hieronder een overzicht: