Gratis Verzekeringsinformatie

Alles over verzekeringen duidelijk uitgelegd

Informatie annuleringsverzekering

Een reisverzekering bestaat uit diverse onderdelen, waarvoor u zich bij de meeste verzekeraars naar keuze wel of niet kunt verzekeren. Één van deze onderdelen is de annuleringsverzekering.

>>> TIP:  Kijk hier voor goede reisverzekeringen met annuleringsverzekering.


Wat is een annuleringsverzekering?

Een vakantie boekt u vaak al een paar weken of zelf maanden van tevoren. In die periode kan er veel gebeuren. U of één van u gezinsleden wordt bijvoorbeeld ziek of breekt een been, of misschien krijgt u vlak voor het vertrek wel te maken met het overlijden van een familielid. In zo'n geval ziet u waarschijnlijk van de reis af.

Normaal gesproken bent u dan wel u geld kwijt, u zit immers aan de geboekte reis vast, of moet u uw reisorganisatie een schadevergoeding betalen voor het annuleren van de reis. Een annuleringsverzekering is een verzekering tegen deze onvoorziene omstandigheden. Een annuleringsverzekering dekt de kosten voor de vakantie of  reis die u niet gaat maken. Dit kunnen, afhankelijk van de verzekering, alle kosten zijn of een deel van de reissom.

Een annuleringsverzekering keert ook uit als u door geldige omstandigheden pas later naar uw vakantieadres vertrekt.

Wanneer vergoedt een annuleringsverzekering?

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert andere regels, maar normaal gesproken kunt u in onderstaande gevallen een beroep doen op de annuleringsverzekering:

 

 • Als u onverwachts een voor de reis noodzakelijk visum niet krijgt.
 • Bij overlijden of ernstige ziekte van uzelf of een reisgenoot.
 • Bij overlijden of ernstige ziekte van een naast familielid.
 • Bij overlijden of ernstige ziekte van een persoon waar u zou verblijven.
 • Bij een medisch noodzakelijke ingreep bij uzelf of een reisgenoot.
 • Bij complicaties bij een zwangerschap.
 • Als de auto waarmee u op reis zou gaan binnen 30 dagen voor vertrek wordt gestolen of niet meer bruikbaar is.
 • Bij ernstige schade aan uw huis of bedrijf.
 • In geval van onvrijwillige werkloosheid na een vast dienstverband.
 • Als u een nieuw dienstverband krijgt na werkeloosheid.
 • Als u onverwachts een huurwoning krijgt.
 • In geval van echtscheiding.

 

Kijk in de voorwaarden van uw reisverzekering / annuleringsverzekering voor de regels die uw verzekeraar hanteert.