Gratis Verzekeringsinformatie

Alles over verzekeringen duidelijk uitgelegd

Caravanverzekering tips

Met een autoverzekering en een woonverzekering is iedereen wel bekend. De meeste mensen weten wel wat die verzekeringen inhouden en wat ze dekken. Maar hoe zit het met een caravanverzekering? Waarvoor sluit je een caravanverzekering af? Daarover is heel wat onduidelijkheid. Daarom geven we hier handige tips voor bij het afsluiten van een caravanverzekering.

 

  • Een caravanverzekering sluit u af om schade te dekken die u oploopt aan uw caravan door brand, storm, een ongeval, diefstal, inbraak e.d.
  • Voor schade die u met de caravan aan anderen toebrengt hoeft u geen caravanverzekering af te sluiten. Deze wordt vergoed door de autoverzekering (onderweg) of door uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering (als de caravan is losgekoppeld).
  • Is uw caravan maar weinig geld waard (bijvoorbeeld een kleine oude caravan), dan is het de vraag of deze het geld van het verzekeren wel waard is.
  • Let op! Niet altijd is de inventaris meeverzekerd. Dit is wel het geval bij Centraal Beheer en bij de Meeus All Risk caravanverzekering. Bij o.a. InShared kunt u hiervoor een aanvullende caravanverzekering afsluiten.
  • De nieuwwaarde regeling is erg aantrekkelijk omdat u dan een aantal jaren lang bij diefstal of een total loss de aanschafprijs vergoed krijg in plaats van de veel lagere dagwaarde. Er zit echter veel verschil in de termijnen van de nieuwwaarde regeling. Bij Inshared bedraagt deze 5 jaar, bij Centraal Beheer 3 jaar en bij de Meeuws caravanverzekering met topmodule zelfs 7 jaar, maar voor die laatste verzekering betaalt u wel wat meer.
  • Een ander groot verschil is het eigen risico bij een caravanverzekering. Gemiddeld bedragen deze zo'n 75 euro maar de Centraal Beheer caravanverzekering kent geen eigen risico. Bij Inshared is het eigen risico 125 euro maar hier is de premie weer laag. Bij andere maatschappijen kunt u vaak het eigen risico verhogen om de premie te verlagen. Het is maar waar u voor kiest!
  • Hagelschade is niet altijd standaard meeverzekerd, soms moet u hiervoor een aparte module afsluiten (bijv. InShared). Soms krijgt u korting als uw caravan over een hagelbestendig dak beschikt (bijv. Centraal Beheer).